Vol.111嫩模萌宝儿BoA豪车里无内黑丝裤袜秀翘臀屁沟惹火诱惑写真[52P]_萌宝儿_御女郎

Vol.111嫩模萌宝儿BoA豪车里无内黑丝裤袜秀翘臀屁沟惹火诱惑写真[52P]_萌宝儿_御女郎

又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。郭璞注云∶似羊而大,角圆,好在山崖间。

仍以丙、丁、戊、己日采,以不闻水声者佳。唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。

陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。按此仙人杖作菜茹者,叶似苦苣。

陶隐居以角多节,蹙蹙圆绕者为羚羊,而角极长,唯一边有节,节亦疏大者,为山羊。李肇国《史补》云∶春水时至,鱼登龙门,蜕其骨甚多,人采以为药,而有五色者。

然今人有得沉香奇好者,往往亦作鸡骨形,不必独是栈香也;其又粗不堪药用者,为生结黄熟香;其实一种,有精粗之异耳。山羊即《尔雅》所谓羊也。

其用以通明如薰陆香颗者为胜。然有钩直二种∶直者,宜入补药;钩者入痈肿药。

Leave a Reply